About The Three Sisters 2020 Bid

Want to know about the Three Sisters 2020 Bid?

The Three Sisters European Capital of Culture 2020 Bid will enable the region to focus our collective ambition towards the development of an informed and sustainable regional identity.

By harnessing the creative and collaborative potential of our rural and urban areas, the bid will foster new ways of working that connect, support and transform the lives of those living, working and creating in our region, against the backdrop of our shared European heritage.

An aerial view of the The Three Sister Rivers of the South East. The Nore, The Barrow & The Suir
An aerial view of the The Three Sister Rivers of the South East Region. The Nore, The Barrow & The Suir

Tabharfaidh Tairiscint na Triúr Deirféar do Phríomhchathair Chultúir na hEorpa 2020 deis don réigiún ár gcomh-uaillmhian a dhíriú i dtreo fhorbairt aitheantais réigiúnaigh atá eolasach agus inbhuanaithe.

Trí thógaint ar chumas cruthaitheach agus comhoibríoch ár limistéir thuaithe agus uirbeacha, cothóidh an tairiscint slite nua oibre, slite a cheanglóidh, a thacóidh agus a athróidh saol na ndaoine atá ag maireachtaint, ag obair agus ag cruthú inár réigiún, agus an méid seo ar fad ag tarlú ar bhonn ár gcomh-oidhreacht Eorpach.

OUR BID. OUR VOICE. OUR REGION 

ÁR DTAIRISCINT. ÁR NGUTH. ÁR RÉIGIÚN